X

Kvalitetskontroll

Et viktig konkurransefortrinn er at kundene kan stole på at varene du selger holder samme, høye kvalitet hver eneste gang. 

Oppfølging og kontroll av at varene dine holder den standard du ønsker, er helt vesentlig for å sikre fornøyde, lojale kunder. Jevn, god kvalitet er et kvalitetsstempel som gjør at kundene kommer igjen og igjen!

I en kvalitetskontroll, sjekker vi at du har ønsket standard og kvalitet på produktene du selger - hver gang! Dette gjøres gjennom nøye fastlagte kvalitetsstandarder som er utarbeidet sammen med dere, for å være sikker på at vi måler det som er viktig for dere å ha god standard på. 

Vi gjennomfører åpne kvalitetskontroller av varer på vei inn på avdelingen for å sikre at dere har gode nok leverandører av råvarer, eller skjulte kvalitetskontroller for å måle om varene som blir produsert og solgt holder ønsket standard på salgstidspunktet.

Kontakt oss for mer informasjon om våre kvalitetskontroller!