X

Kassekontroll

Hva er kassakontroll?

Kontrollen er rettet mot at kassebetjening følger bedriftens retningslinjer for behandling av betalingsmidler.

Sivile kontrollører fra Pegasus Kontroll gjennomfører testkjøp på kassepunkt for å avdekke forsøk på underslag eller andre rutinebrudd. Etter testkjøp kontrolleres transaksjonene og avvik blir fulgt opp. 

Vi gjennomgår dokumentasjonen både fra butikkdatasystemet  og annen relevant oppgjørsdokumentasjon for å avdekke underslag.

Hvorfor kassekontroll?

Kassepunktet er et sårbart punkt i forhold til internt svinn. Gode rutiner fulgt opp med kontroller gjør at bedriften sikrer sine verdier og hindrer at utro ansatte forsyner seg. Pegasus Kontroll har lang erfaring med å avdekke underslag i kassepunkt innen alle bransjer.

Pegasus Kontroll hjelper med å etablere gode retningslinjer for kassearbeid og følger opp med forslag til kontrollfrekvens. Dette gjør at bedriften sikrer sine verdier mot internt tyveri.


Kontakt oss for mer informasjon om våre kassekontroller!