X

Personalkontroll

Hva er personalkontroll?

Kontrollen er rettet mot at alle bedriftens ansatte følger de retningslinjer bedriften har for personalkjøp, hjemlån mm. Personalkontroll gjennomføres når den ansatte forlater arbeidsplassen.

Kontrollører fra Pegasus Kontroll sjekker at den ansatte har med seg gyldig kvittering for varer som bringes ut. Det foretas kontroll av den ansattes veske, bag eller pose. Kontrollør ber om skriftlig forklaring dersom det mangler kvittering eller det er avvik mellom varer som tas ut og kvitteringen.

Hvorfor personalkontroll?

Personalkontroll er en synlig og preventiv kontroll. Pegasus Kontroll hjelper med å etablere et instruksverk for personalhandel. Dette gjør at bedriften sikrer sine verdier mot internt tyveri.

Det er dessverre slik at bedrifter utsettes for svinn også fra egne ansatte. Gode retningslinjer er med å sikre bedriftens verdier og samtidig skape gode holdninger hos ansatte.


Kontakt oss for mer informasjon om våre personalkontroller!