X

Vår ansattfilosofi

Våre ansatte er våre alle viktigste ressurs! 

Som en kompetansebedrift er det av helt avgjørende betydning at vi har med oss de rette folkene med de rette holdningene, den rette kompetanse og den rette viljen og evnen til å lykkes på vegne av Pegasus og våre kunder.

Vi legger derfor ned mye arbeid i rekrutteringen for å få tak i de rette folkene. Vi er alltid på jakt etter de folkene som vi mener kan dele vår "Pegasus-filosofi" og som kan jobbe med  og for kundene våre på en god måte. Vi er på jakt etter personer som har den nysgjerrigheten som vi mener er avgjørende for å lykkes i denne spennende nisjen av sikkerhetsbransjen.

Vi har klare og gode instrukser og rutiner som benyttes ved ansettelse og opplæring av nye medarbeidere i Pegasus. Nyansatte får opplæring av avdelingslederne, samtidig som vi har et opplæringsprogram med kurs, samlinger og e-læringstiltak på våre tjenester generelt og den enkelte kundes tjenester spesielt.

Videre har Pegasus interne kompetanseutviklingsprogrammer innenfor tjenestene våre, samt interne lederutviklingsprogram mm. for å sikre en positiv utvikling for den enkelte.

Hvis dette høres interessant ut, sjekk ut "Ledige stillinger" for mer info om jobbmulighetene i Pegasus!