X

Vår kundefilosofi

Vi har som et overordnet mål at Pegasus Kontroll skal garantere en fornøyd kunde - alltid!

Dette setter høye krav til vår kundefilosofi, men våre langsiktige kundeforhold med de fleste av kundene våre, viser at vi har lykkes i samarbeidet med kundene.

Vi ser på kundene våre mer som samarbeidspartnere enn som kunder. Et tett og godt forhold er etter vår mening avgjørende for å lykkes. Jevnlige møter, men også de mer uformelle kaffekoppene, er viktige holdepunkter for oss i vår kontakt med kundene! 

For din del skal det alltid være lett å komme i kontakt med oss. Vi har etablert et kundeeier-kundedrifter-system i Pegasus og for deg som kunde gjør denne organiseringen det enkelt å vite til enhver tid hvem du skal kontakte hos oss. 

Gjennom et kundeforhold med Pegasus vil du også få tilgang til hele firmaets samlede kompetanse, siden vi alltid jobber tett sammen for å tilpasse og videreutvikle våre tjenester slik at de dekker dine behov best mulig. 

Vi skal alltid levere resultater, dvs. at våre tjenester alltid skal være en lønnsom investering for kundene. Vi lover derfor at vi skaper de resultater vi har blitt enige om på forhånd!