X

Sikkerhetsansvarlig

Sikkerhetsansvarlig er en konsulenttjenste fra Pegasus Kontroll, der vi ta ansvar for bedriften sikkerhets- og svinnforebyggende arbeid. Dette er ofte en mer kostnadseffektiv løsning enn å ansette en egen sikkerhetsansvarlig eller å etablere en egen sikkerhetsavdeling.

Som oftest gjennomføres dette med en dedikert person fra oss som vil arbeide tett med bedriften din, men som samtidig kan benytte kompetansen og erfaringene til hele Pegasus ved behov.

Hva gjør en sikkerhetsansvarlig?

  • Gis et mandat til å gjennomføre tiltak som reduserer svinnet, eller lukker konkrete avvik, innenfor gitte rammer.
  • Utarbeide instrukser og rutiner, analysere statistikk, håndtere interne og eksterne hendelser rundt svinn.
  • Rådgiver i alle sikkerhetsrelaterte spørsmål.
  • Rådgiver ved innkjøp av sikkerhetsutstyr, anbudsprosesser og lignende. Nøytral i sikkerhetsmarkedet.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan løse din sikkerhets- eller svinnutfordring!