X

e-læring

e-læring er nettbaserte kurs med avsluttende eksamen og kursbevis. e-læring kan gjennomføres selvstendig eller sammen med noen av våre andre vanlige kurs. 

Sammen med våre vanlige kurs, vil e-læring fungere som en kontroll om ønsket læringsmål for kurset er oppnådd gjennom en avsuttende eksamen. Den avsluttende eksamen fører også til kursbevis.

e-læring er også et ypperlige verktøy til å holde full oversikt over kompetansenivået i bedriften.

Hva gjør vi?

  • E-læringskurs skreddersydd for kunden.
  • Web-basert plattform, ingen administrasjon.
  • Ingen installasjon, og ingen kjøp av plattform er nødvendig (men mulig).
  • Brukeren registrerer seg selv, automatiserte rapporter på gjennomføringen.
  • Enkelt og brukervennlig.
  • Prises per gjennomførte kurs / etablering av kurset.
  • Kursbevis med digital ID, sporbart og umulig å forfalske.