X

Underslagssaker

Underslag er en av de aller største svinnkildene i varehandels- og servicenæringen og det er av avgjørende betydning at alle slike saker blir forberedt, dokumentert og gjennomført på en korrekt og god måte. 

Pegasus Kontroll har lang og god erfaring i gjennomføring av underslagssaker og har mellom 200-300 saker hvert år. Dette sikrer at du som arbeidsgiver får en vel gjennomført sak og du unngår senere rettslige etterspill. 

I underslagssaker er ofte alternativene å bruke eksterne som Pegasus for å sikre en god gjennomføring eller gjøre det selv og kanskje miste muligheten til å sikre tilbakebetaling av  beløpet som er underslått. En investering i å bruke Pegasus som rådgiver i underslagssaker, gir i snitt 8 x beløpet igjen i form av gjeldsbrev el.

Hva gjør vi?

  • Utreder underslagssaker fra A til Å.
  • Kontroll og analysetjenester som bidrar til å avdekke uærlige medarbeidere.
  • Bygger sak ved konkrete mistanker, med utgangspunkt i at saken skal være god nok for strafferett og arbeidsrett.
  • Tar oppklaringssamtaler med de involverte, der alt håndteres formelt riktig.
  • Er med på drøftingsmøter som rådgiver.
  • Politianmeldelser og gjeldsbrev.

Etter en gjennomført underslagssak vil fokuset ofte gå fra å bygge en sak mot den som underslår til å forebygge evt. kommende underslagssaker. Pegasus kan i dette arbeidet bidra til å innføre de momentene vi ser som avgjørende for å unngå fremtidige saker:

  • Gode instrukser og rutiner
  • En klar og tydelig ledelse
  • En klar og tydelig kontroll- og oppfølgingskultur

Pegasus vil på denne måten, i tett samarbeid med deg som bedriftsleder, sørge for en bedre økonomi i bedriften gjennom reduserte muligheter for underslag!


Kontakt oss for mer informasjon om våre tjenester knyttet opp mot underslagssaker!