X

ETIKK- OG MORALKURS

I varehandels- og servicnæringen omgås ansatte både penger i form av kontanter og andre verdier i form av varer i forskjellige former. Dette kan dessverre gi fristelser eller "moralske dillemma" for enkelte ansatte...

I etikk- og moralkurset går vi gjennom hvilke utfordringer eller "moralske dilemma" en ansatt kan komme til å møte i løpet av arbeidet sitt, enten i form av fristelser for å ta penger eller varer selv eller på andre måter berike seg selv eller familie, venner el. på virksomhetens bekostning.

Gjennom løsning av forskjellige case tilpasset bransjen din, setter vi fokus på hvordan slike utfordringer bør løses, hvilke holdninger vi ønsker i virksomheten, hvilke regler som gjelder osv.

Kurset gjennomføres med en teoretisk del og en praktisk del med mye diskusjon for å skape bevisstgjøring rundt slike saker.

Kurset gjennomføres over 1,5 - 2,0 timer og passer for alle ansatte som får tilgang til varer og penger i arbeidet sitt, dvs. de aller fleste ansatte i varehandels- og servicebransjen.

Kontakt oss for mer informasjon om etikk- og moralkurset!