X

SVINNKURS

Svinn utgjør en økonomisk utfordring i mange bransjer og kan noen ganger utgjøre forskjellen mellom god, lønnsom drift og underskudd.

Svinn skjer både eksternt (butikktyveri fra kunder), internt (underslag fra ansatte) og driftssvinn ("naturlig" svinn, dårlige/manglende rutiner mm.)

De forskjellige bransjene har ulike utfordring med tanke på svinn, men våre erfaringer fra svært mange bransjer har vist oss både likhetene og ulikhetene i svinnkildene, hvor svinnet oppstår og hvilke tiltak som må iverksettes for å få kontroll på de forskjellige svinnutfordringene.

Alle disse erfaringene bruker vi til å å tilpasse et svinnkurs til din virksomhet, slik at kurset blir mest mulig "spisset" mot hverdagen din!

Kurset retter seg mot alle ansatte i en virksomhet, men ledere og andre med ansvar for f.eks. bestillinger, varemottak, returer o.l. får ekstra mye ut av kurset.

Kurset gjennomføres med en teoretisk og en praktisk del, med løsning av caseoppgaver rettet mot målgruppens ansvarsområder/arbeidsoppgaver. I caseoppgavene bruker vi også noen av våre utvalgte verktøy for å redusere svinnet i virksomheten.

Gjennomføring: 1,5 - 2,0 timer totalt.

Kontakt oss for mer info om hvordan vi kan bidra til redusert svinn i din virksomhet!