X

RANSKURS

Ran er dessverre fortsatt en utfordring for varehandels- og servicenæringen! Antall ran har gått ned over mange år i Norge og de økonomiske konsekvensene av hvert enkelt ran har blitt mindre.

Hvorfor er da fortsatt ran et utfordring? Konsekvensene, og da spesielt de menneskelige konsekvensene, er store etter et ran og det setter store krav til både det å forebygge et ran i utgangspunktet, men også det å kunne håndtere et ran hvis det skulle skje.

Våre ranskurs lærer de ansatte først og fremst å forebygge med gode rutiner og godt fokus, samt hvordan man skal håndtere et ran, både like etter at det har skjedd, men også i et litt lengre perspektiv rundt oppfølging av ansatte i ettertid.

Pegasus har utviklet en kursrekke innenfor ranskurs med noe forskjellige målgrupper. På del 1 gir vi alle ansatte det de trenger å vite om forebygging av ran, på del 2 gir vi dem med mer ledende stillinger i butikken det de trenger for å håndtere et ran etter at det har skjedd, mens i del 3 gir vi ledere, distriktssjefer, regionssjef og kjedeledelsen dyptgående informasjon om hvordan man skal både forebygge og håndtere ran på et overordnet nivå.

Ranskurs del 1 og del 2 gjennomføres over 1,5 - 2,0 timer inkl. øvelser. For del 3 vil vi spesialtilpasse både innhold og tidsbruk til den enkelte kunde.

Kontakt oss for mer info om våre ranskurs!