X

KOMPETANSE

Kompetanse refererer i dagligspråket til kvalifikasjon, "dyktighet til noe", "å kunne noe" eller "å være i stand til".

Gjennom etableringen av Pegasus Kompetanse setter vi fokus på formidling av kunnskap, innsikt og holdninger som vil være med å prege både topplinjen og bunnlinjen i en bedrift.

Kompetanse egner seg ikke for langtidslagring, men øker i verdi og bidrar til verdiskapning gjennom anvendelse.

Les mer om vårt store utvalg av kompetansehevende kurs i menyen "Kompetanse".