X

KONTROLLTJENESTER

Svinnet er en av de største utfordringene mange bedrifter møter! I Pegasus sier vi at svinn er tap av verdier. Alt svinn som oppstår og som kunne vært unngått, er rene verdier du skulle hatt på bunnlinjen når regnskapet gjøres opp. Derfor sette vi like mye fokus på alle typer svinn vi vet kan oppstå!

Enten dette gjelder eksternt svinn i form av butikktyverier, internt svinn i form av underslag eller driftssvinn i form av dårlige rutiner og dårlig kvalitet, kan vi hjelpe deg å redusere svinnet gjennom våre kontrolltjenester av forskjellige varianter.

Pegasus Kontroll AS bidrar til å en mest mulig kostnadseffektiv reduksjon av svinnet gjennom å skreddersy kontrolltjenestene til den enkelte bedrifts behov.

Les mer om hver enkelt tjeneste i menyen "Kontrolltjenester"!