X

Bakromskontroll - revisjon

Hva er bakromskontroll - revisjon?

Pegasus Kontroll tilbyr kontroll av alle dine bakromsrutiner og reviderer disse. 

Konsulentene våre gjennomgår dokumentasjon fra butikkdata, bongjournaler, oppgjørsrutiner og annen relvant informasjon. Målsettingen er å hindre underslag og oppdage uregelmessigheter så tidlig som mulig. 

Mye av bakromskontrollen er ren rådgivning i saferutiner, kasseoppgjør og hvordan man selv kan være oppmerksom på underslagsmetoder.


Hvorfor bakromskontroll - revisjon?

Det er vesentlig at avvik oppdages så tidlig som mulig for å unngå store underslag. 

Gjennomgang av bakromsrutinene vil også bidra til å sette fokus på rutiner, og dermed unngå avvik. Våre konsulenter har lang erfaring i avviksbehandling og kjenner de ulike kassesystemene godt. 

Ved avvik vil våre konsulenter også foreslå målrettet oppfølging av avvik eller hvilke preventive tiltak som kan settes inn.

Gjennom vårt rapportsystem kan vi følge utviklingen innenfor de enkelte kontrollområdene som kontrolleres og således hente ut trendstatistikker for kjeden.


Kontakt oss for mer informasjon om våre bakromskontroller!