X

Sivil sentervakt

Hva er sivil sentervakt?

Tjenesten er i sin helhet basert på sivile vektere som observerer i senterets totale areal. 

Vi gjør stort sett de samme arbeidsoppgavene som tradisjonelle, uniformerte sentervakter, men vår erfaring viser at å gjøre dette i sivilt gir mange muligheter til å å både avdekke situasjoner og ikke minst å håndtere situasjoner enklere enn uniformerte vekter.

Hovedfokus er butikktyveri, men også bortvisning av berusede personer, følge mistenkelige individer samt yte førstehjelp når det er påkrevd.

Vårt mål er i størst mulig grad å videreformidle kunnskap til butikkene slik at de kan opptre med større sikkehet i vanskelige situasjoner. Våre kontrollører har spisskompetanse i forhold til svinn og service.

Hvorfor sivil sentervakt?

Sentervakt utføres i det store og hele med uniformerte vektere i Norge i dag. Vår erfaring er at både sikkerheten og tryggheten ivaretas best med våre sivile vektere. Deres fokus på trivsel og god service stimulerer til økt handel. 

Kundene trives og de ansatte føler stor trygghet. Nøkkelen er våre vektere med solid menneskekunnskap kombinert med økt fokus på service fra butikkene og senteret side.


Kontakt oss for mer informasjon om våre sivile sentervakter!