X

Alderskontroll

Hva er alderskontroll?

Kontrollører fra Pegasus Kontroll avstemmer om bedriftens ansatte følger lovverket for salg av aldersbestemte varer.

Alkohol, tobakk og medisiner har alle en lovpålagt aldersgrense som forhandlere må forholde seg til. TV- spill og DVD har det samme. Kontrollene utføres både som testkjøp og som observasjonskontroller.

Hvorfor alderskontroll?

Det kan ha svært alvorlige konsekvenser for den enkelte bedrift dersom salgsbevillingen inndras som følge av brudd fra den ansatte. 

Gode rutiner og nødvendig opplæring av ansatte er en forutsetning for å unngå avvik på disse punktene. Pegasus Kontroll kan være med å sikre at håndteringen av disse varegruppene blir forsvarlig.


Kontakt oss for mer informasjon om våre alderskontroller!